Finanses un grāmatvedība

Izmantojot HAUS LEGAL grāmatvedības pakalpojumus, klientu galvenie ieguvumi ir atteikšanās no izdevumiem, kas saistīti ar iekšējas grāmatvedības nodaļas darba organizēšanu, kvalificēta grāmatveža pieņemšanu darbā, grāmatvedības programmnodrošinājumu un datortehnikas iegādi.

HAUS LEGAL nodrošina šādus grāmatvedības pakalpojumus:

Uzņēmuma pilna grāmatvedības uzskaite, izmantojot mūsdienīgu programmatūru;

Uzņēmuma grāmatvedības politikas sagatavošana, pamatojoties uz klienta komercdarbības specifiku;

Sākotnējo uzskaites dokumentu pārbaude, grāmatvedības ierakstu noformēšana un reģistrācija;

Grāmatvedības dokumentu un atskaišu noformēšana un izdruka;

Nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā (VID);

Uzņēmuma pārstāvēšana VID nodaļās (nodokļu jautājumi, atskaišu salīdzināšana utt);

Citu papildus dokumentu (aktu, atskaišu, rīkojumu) sagatavošana;

Personāla uzskaite;

Statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana Latvijas Republikas Centrālajai Statistikas pārvaldei;

Gada pārskatu sagatavošana;

Darbs ar auditoriem;

Finanšu informācijas sniegšana uzņēmumu vadības lēmumu pieņemšanai;

Grāmatvedības, finanšu un nodokļu konsultācijas;

Aktuālās informācijas sagatavošana:

  • Peļņas vai zaudējumu aprēķins par izvēlēto periodu;
  • Kreditoru un debitoru saraksts uz pašreizējo datumu;
  • Bilance uz pašreizējo datumu;
  • Naudas plūsmas pārskats par izvēlēto periodu;
  • Nodokļu maksājumu plānošanas pārskats.
Jautājumiinfo@haus.lv
+371 22376222

 .