UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU NOFORMĒŠANA  (nekustamais īpašums, uzņēmumi, amatpersonas uzņēmumos)

Uzturēšanās atļauju noformēšanai ārvalstniekiem, kuri veic ieguldījumus nekustamajā īpašumā, uzņēmuma pamatkapitālā, bankas depozītā, kuri tiek iecelti par amatpersonām Latvijas uzņēmumos, ārvalsts uzņēmumu pārstāvniecībās Latvijā, HAUS LEGAL veic attiecīgās situācijas analīzi, klientam piedāvājot optimālāko un ātrāko risinājumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai, ja, nepieciešams, piemeklējot klienta prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un/vai uzņēmumu, nodrošinot arī pilnu due dilligence.

Viss kas ir nepieciešams, ir informēt HAUS LEGAL par vēlamā nekustamā īpašuma veidu, aptuveno vērtību, vēlamajiem ROI un NOI koeficientiem, ja mērķis pēc nekustamā īpašuma iegādes ir to izīrēt/iznomāt, un/vai uzņēmuma, kuru vēlaties iegādāties, pamata datiem (darbības joma, vēlamais apgrozījums, peļņas rādītāji u.c.).  


Uzturēšanās atļauju noformēšana (viesstrādnieki)

Ņemot vērā, Latvijā esošo darba spēka deficītu, kas sastāda aptuveni 20%, un ārvalstīs esošā darba spēka vēlmi strādāt gan Latvijā, gan citās Eiropas valstīs, kā vienu no darbības virzieniem esam attīstījuši uzturēšanās atļauju noformēšanu ārvalstu pilsoņiem, lai viņi legāli varētu tikt nodarbināti Latvijas uzņēmumos. Mūsu darbs ietver pilnu pakalpojumu kompleksu:

 1. Konsultācijas darba devējam un darbiniekam;
 2. Izsaukumu sastādīšana, noformēšana atbilstoši LR normatīvo aktu noteiktajām prasībām;
 3. Dokumentu tulkošana, atbilstoša noformēšana;
 4. Vizīšu organizēšana PMLP (kopumā 3 reizes);
 5. Klienta interešu pārstāvēšana PMLP;
 6. Darbinieku atsūtīto dokumentu atbilstības izvērtēšana;
 7. Darba līgumu sagatavošana vairākās valodās ar papildus noteikumiem, piemērojamiem, nodarbinot ārvalstniekus, atbilstoši PMLP un normatīvo aktu prasībām;
 8. Valsts nodevu apmaksas koordinēšana;
 9. Atbilstošas apdrošināšanas noformēšana;
 10. Med. dok. koordinēšana;
 11. Konsultācijas par dzīvesvietas/deklarācijas jautājumiem Latvijā;
 12. Darbinieku pārejas no viena darba devēja pie cita darba devēja jautājumu koordinēšana.

Kā tas notiek? Lasīt tālāk

Cik tas maksā? Lasīt tālāk

Kur sameklēt darbiniekus? Lasīt tālāk


 .