Uzturēšanās atļauju noformēšanas process

Pirmais posms:

Uzņēmums izvērtē cik darbinieki, kādās profesijās un uz kādu termiņu ir nepieciešami (īstermiņa, ilgtermiņa darbiem jeb pastāvīgam darbam). Uzņēmējs sazinās ar HAUS LEGAL, vienojas par sadarbību, HAUS LEGAL izveido darba sludinājumus, noformējot tos atbilstoši LR normatīvo aktu noteiktajām prasībām, un tos publicē.

Otrais posms

Darba devējs piemeklē sev atbilstošu darbinieku ārvalstīs (to var izdarīt šeit), sazinās ar attiecīgo darbinieku, vienojas par darba nosacījumiem (e-pasts, skype, telefons, whatsapp u.c.).

Trešais posms:

Darba devējs informē HAUS LEGAL par izvēlēto darbinieku skaitu, noslēdz sadarbības līgumu ar HAUS LEGAL par darbinieku noformēšanas pakalpojumiem, pārrunājot arī darbinieku dzīvesvietas nodrošināšanas jautājumus, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām. Nepieciešamības gadījumos bez papildus maksas, HAUS LEGAL sniegs konsultācijas, sagatavos nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar īres līgumu slēgšanu (piemēram, līgums starp uzņēmumu un izīrētāju jeb darbinieku un izīrētāju).

Ceturtais posms:

HAUS LEGAL sazinās ar izvēlētajiem darbiniekiem un darba devēju, informējot par nepieciešamajiem dokumentiem, kas ir nosūtāmi HAUS LEGAL uzturēšanās atļauju noformēšanai; pēc dokumentu saņemšanas HAUS LEGAL sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, informē gan darbinieku, gan darba devēju par turpmākajām darbībām (valsts nodevas, dokumenti u.c.) uzturēšanās atļauju noformēšanas procesā.

Piektais posms:

HAUS LEGAL rezervē pieņemšanas laiku PMLP un, pamatojoties uz darba devēja izsniegtu pilnvarojumu, iesniedz dokumentus uzaicinājuma apstiprinājuma saņemšanai.

Sestais posms:

Atkarībā no izvēlētās uzturēšanās formas vīza vai termiņuzturēšanās atļauja veic darbu ar izvēlēto darbinieku, instruējot viņu par darbībām, kuras ir veicamas, lai saņemtu vīzu (vēstniecībā ārvalstīs) vai uzturēšanās atļauju PMLP, detalizēti izskaidrojot, pārbaudot dokumentu paketi, kas ir iesniedzama vēstniecībā vai PMLP.

Septītais posms:

HAUS LEGAL sagatavo specializētu darba līgumu ar viesstrādnieku, kurš ir iesniedzams PMLP.

Astotais posms:

Pēc darba vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas  un darba līguma noslēgšanas darbinieks var uzsākt darbu pie darba devēja.

Lasīt vairāk par izmaksām un termiņiemJautājumus vari uzdot šeit .